Betäcknings avtal

Språngavgift:

Rebel: 2 000 SEK (AMHA) / 1 500 SEK (övriga)

 Ove: 1 000 SEK

(Ove har ej förnyat sin registrering i USA så alla går som övrig ras.)

Pris uppstallning första 2 veckorna gratis, därefter 100:-/vecka

Levande föl avgift:

Rebel: 2 500 SEK (AMHA) / 2 000 SEK (övriga)

 Ove: 2000 SEK

Alt 2: (Endast språngavgift)

Rebel: 3 500 SEK (AMHA) / 2 500 SEK (övriga)
Ove: 2 000 SEK

I priset ingår full service såsom bete/hö, daglig tillsyn, tillgång på vatten och saltsten.
Fribetäckning

Jag ser gärna att stoet är försäkrat.


Betäckningsavtal

Betäckningsavtal har träffats mellan undertecknade parter: Charlie Rutzell och....................................

Avtalet avser betäckningssäsongen 2016


Med hingsten: SLC Blazing Outlaw / Marielund Supreme Just A Rebel

Hingsthållare: Charlie Rutzell

Ort: Jämjö

Telefon: 0725-12 07 05 


Gäller betäckning av stoet......................................................................(kopia av pass medtages och lämnas)

Reg.nr……………………………………

Stoets ägare/betalningsansvarig:………………………………………………………

 Adress:………………………………………………………………………

Telefon:…………………………


Betäckningsmetoden är fribetäckning. 

Hingsthållaren kommer att ta hand om stoet efter bästa förmåga och se till att hon får det bra.
Stoet skall vara avmaskad och oskodd innan ankomst. Skulle stoet behöva veterinärvård kontaktar hingsthållaren ägaren först. Vid akutfall tar hingsthållaren dock omedelbart kontakt med veterinär. Ägaren står för alla kostnader.
Hingsthållaren tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas. Ej heller för skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.

Hingsthållare och stoägare försäkrar ömsesidigt på heder och samvete att hästarna under de senaste sex veckorna icke vistats där smittsam hästsjukdom förekommit, icke transporterats i transport i vilken smittad eller sjuk häst transporterats, samt att hästarna under de senaste sex veckorna icke visat några symtom som kan tyda på smittsam sjukdom, samt att hästarna under samma tid ej heller varit i kontakt, direkt eller indirekt, med häst som kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom, samt att hästarna i övrigt oss veterligen är friska och i god kondition för betäckning. Härutöver garanteras att hästarna inte haft kvarka eller varit i kontakt med kvarksmittade hästar de senaste sex månaderna.


Visar sig stoet ej vara dräktigt ingår kostnadsfri betäckning under hela sesongen året där på. Observera att detta gäller endast om stoet gör någon form av dräktighetstest.


Kostnader (alla ink. moms)

 
Språngavgift betalas kontant i samband med att stoet lämnas, dygnsavgift när stoet hämtas. 

Levande föl senast 1 vecka efter födsel.

 

Undertecknat 2018-

Betalningsansvarig:                                            Charlie Rutzell, hingsthållaren

 

..........................................................................                 ....................................................................... 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)